fb-pixel

  Ζητήστε τηλεφωνική επικοινωνία

  Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. [Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 - 16:00]

  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  1. Υπεύθυνος για τη συλλογή και τυχόν επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας είναι η κάτωθι εταιρεία (εφεξής και ως η «Εταιρεία»):
  – Επωνυμία: ΚΑΖΑΝΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  – Διακριτικός τίτλος: KAZA HELLAS S.A.
  – Έδρα: Αθήνα (οδός Ραφτοπούλου, αρ. 19 & Μάχης Αναλάτου, αρ. 89).
  – Στοιχεία επικοινωνίας: info@kazahellas.gr., 2109319346

  2. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

  3. Η Εταιρεία διατηρεί Ιστοσελίδα και πλατφόρμα ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω του οποίου η εταιρεία εκθέτει και διαθέτει τα προϊόντα της Διαδικτυακά στους Χρήστες/Πελάτες (εφεξής και ως «Χρήστες» ή «Πελάτες»).

  4. Για τους σκοπούς της παρούσας ως Χρήστες νοούνται μόνο φυσικά πρόσωπα και ως προσωπικά δεδομένα, εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στη σχετική έννοια με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

  5. Cookies. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται η χρήση “cookies”. Το cookie είναι μια πληροφορία την οποία μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιεί ο Χρήστης και στη συνέχεια να ανακτηθεί. Το cookie δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο δικτυακό τόπο εκτός από εκείνον που το δημιούργησε. Τα περισσότερα cookies διατηρούνται μόνο όσο διαρκεί η επίσκεψη στο δικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον Χρήστη του δικτυακού τόπου μέσω τηλεφώνου, e-mail, ή με άλλο μέσο. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα με κατάλληλη ρύθμιση στην εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιεί να ειδοποιείται κάθε φορά που του αποστέλλονται cookies, ώστε να τα αποφεύγει. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης ειδοποιείται με κατάλληλη ένδειξη στην Ιστοσελίδα ότι θα γίνει χρήση Cookies και καλείται να εγκρίνει τη χρήση αυτή. Εάν δεν την εγκρίνει, τότε δεν γίνεται χρήση των cookies ωστόσο δύναται η περιήγηση στην Ιστοσελίδα να είναι δυσχερής ή και αδύνατη. Εάν την εγκρίνει, τότε ενδέχεται να γίνεται χρήση των cookies.

  Η Εταιρεία χρησιμοποιεί εν προκειμένω τα εξής cookies:
  – Google analytics: Τα συγκεκριμένα είναι cookies ανάλυσης που παρέχονται από την Google Inc. (η οποία παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων και επομένως συμμορφώνεται καταρχήν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) και μας παρέχουν στατιστικά στοιχεία προκειμένου να κατανοούμε τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας από του Χρήστες (αριθμός χρηστών, τόπος πρόσβασης χρηστών στην ιστοσελίδα, διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα, αριθμός επισκέψεων ανά υποσελίδα κ.α.). Τα cookies αυτά είναι χρήσιμα για την κατανόηση και βελτίωση της εμπειρίας των Χρηστών κατά την επίσκεψη της Ιστοσελίδας.
  – Cloudflare Cache
  – Kazahellas language
  – Kazahellas PHP Session

  6. Συλλογή προσωπικών δεδομένων – λειτουργία εφαρμογής «επικοινωνίας». Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους Χρήστες να αποστέλλουν μηνύματα στην Εταιρεία δια της πλατφόρμας επικοινωνίας που τηρείται στην Ιστοσελίδα. Προκειμένου να αποσταλεί το μήνυμα, καλείται ο Χρήστης σωρευτικά (α) να συμφωνήσει πλήρως με τους Όρους Χρήσης, και (β) να δηλώσει ότι έλαβε γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνήσει ως προς τα (α) και (β) ανωτέρω σημεία, δεν ολοκληρώνεται και ακυρώνεται η διαδικασία αποστολής του μηνύματος και δεν αποθηκεύεται κανένα προσωπικό δεδομένο (εξαιρουμένων τυχόν cookies). Εάν ο Χρήστης συμφωνήσει ως προς τα (α) και (β) ανωτέρω σημεία, τότε αποστέλλεται το μήνυμα και αποθηκεύεται η διεύθυνση e-mail του, το όνομα και επίθετο και τα αναγραφόμενα στο μήνυμά του στοιχεία, με σκοπό την ανταπόκρισή της Εταιρείας στο περιεχόμενο του μηνύματος.

  7. Συλλογή προσωπικών δεδομένων – λειτουργία εφαρμογής «εγγραφής». Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε Χρήστες της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες: (1) στοιχεία που ο Χρήστης δίνει στην Εταιρεία κατά την εγγραφή του ως ιδιώτης με αποκλειστικό σκοπό: (α) την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρείας και (β) την εμπορική επικοινωνία με αυτόν μέσω e-mail και τηλεφώνου, και (2) στοιχεία που ο Χρήστης δίνει στην Εταιρεία κατά την εγγραφή του ως επιτηδευματίας ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου και προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, τα στοιχεία των Χρηστών που δύναται να απαιτούνται για την εγγραφή αυτών και τα οποία καταχωρούνται από τους Χρήστες και αποθηκεύονται έστω και προσωρινά από την Εταιρεία είναι τα εξής: (α) όνομα-επώνυμο / επωνυμία, (β) Α.Φ.Μ., (γ) διεύθυνση κατοικίας / έδρας, (δ) E-mail, (ε) σταθερό τηλέφωνο ή και κινητό τηλέφωνο, (στ) την τράπεζα στην οποία τηρεί ο Χρήστης τραπεζικό λογαριασμό ή διατηρεί πιστωτική κάρτα, (ζ) ιδιότητα επιτηδευματία. Κατόπιν καταχώρισης των στοιχείων αυτών από το Χρήστη, η Εταιρεία προβαίνει σε έλεγχο του Α.Φ.Μ. στο σύστημα VIES προκειμένου να διαπιστωθεί η ιδιότητα του επιτηδευματία ή του νομικού προσώπου (καλούμενης εφεξής και ως η «εμπορική ιδιότητα»). Εφόσον δεν διαπιστώνεται η εμπορική ιδιότητα, γίνεται η εγγραφή του Χρήστη ως ιδιώτη και τα στοιχεία σε αυτή την περίπτωση θα τηρούνται και θα γίνεται χρήση αυτών από την Εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό: (α) την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρείας, (β) την εμπορική επικοινωνία με αυτόν μέσω e-mail και τηλεφώνου, εφόσον επέλεξε τα υπό (α) και (β) κατά την εγγραφή του ως Χρήστη, (γ) την ενημέρωσή του περί άμεσης διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων που έχουν τυχόν συλλεχθεί και αποθηκευτεί εάν δεν έχει επιλέξει τα υπό (α) και (β) και τέλος, (δ) την ενημέρωσή του περί του ότι δεν είναι δυνατόν να εγγραφεί ως Χρήστης με εμπορική ιδιότητα και επομένως δεν θα παραλειφθεί και δεν θα εκτελεστεί η τυχόν παραγγελία του στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Εφόσον διαπιστωθεί η εμπορική ιδιότητα του Χρήστη, γίνεται η εγγραφή του στην Ιστοσελίδα με την εμπορική ιδιότητα. Στην τελευταία περίπτωση, τα στοιχεία θα τηρούνται και θα γίνονται χρήση αυτών από την Εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό: (α) την παροχή πρόσβασης σε τιμοκαταλόγους της Εταιρείας, (β) την παροχή πρόσβασης στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας προκειμένου να παραγγέλλει, αγοράζει προϊόντα της Εταιρείας και πληρώνει ηλεκτρονικά, συνεπώς η Εταιρεία θα κάνει χρήση των στοιχείων αυτών και για τις επί μέρους δικαιοπραξίες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο χρησιμοποίησης της πλατφόρμας διαδικτυακής πώλησης, (γ) την εμπορική επικοινωνία με αυτόν μέσω e-mail και τηλεφώνου, (δ) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, και (ε) την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρείας και (στ) την απευθείας εμπορική προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της Εταιρείας εφόσον επέλεξε τα υπό (ε) και (στ) κατά την εγγραφή του.

  8. Συμφωνία με όρους χρήσης, επιβεβαίωση λήψης γνώσης της παρούσας και προϋποθέσεις αποστολής newsletter και εμπορικής επικοινωνίας. Στο τελευταίο βήμα της καταχώρισης των στοιχείων από το Χρήστη και πριν τη συλλογή και αποθήκευση αυτών από την Εταιρεία, καλείται σωρευτικά: (α) να συμφωνήσει πλήρως με τους Όρους Χρήσης, (β) να δηλώσει ότι έλαβε γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, (γ) να συγκατατεθεί στην αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρείας και (δ) να συγκατατεθεί ώστε να δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του πελάτη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, άλλως, εάν δεν συμφωνήσει με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) ακυρώνεται η διαδικασία της καταχώρισης των στοιχείων, τα τελευταία δεν συλλέγονται και αποθηκεύονται από την Εταιρεία και δεν εγγράφεται ο Χρήστης στην Ιστοσελίδα.

  9. Διαβίβαση. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας και για τους σκοπούς που προαναφέρονται, διαβιβάζει κάποια ή και το σύνολο των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σε τρίτους (βλ. ανωτέρω και υπό 5.):
  – Το e-mail, όνομα και επώνυμο σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών διανομής newsletter μέσω e-mail και συγκεκριμένα στην εταιρεία με την επωνυμία «The Rocket Science Group L.L.C» με έδρα στις Η.Π.Α. Georgia, USA.
  – Το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο στην εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με την επωνυμία «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, Ασκληπιού 25.
  – Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη ευρίσκονται αποθηκευμένα σε server παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ Σ. – ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Δ. Ο.Ε» με έδρα Ηρούς 2, Αθήνα.

  10. Διατήρηση. Εκτός και αν άλλως ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο της παρούσας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται αποθηκευμένα για πέντε (5) έτη, εκτός και αν ο Χρήστης αιτηθεί τη διαγραφή τους νωρίτερα.

  11. Μη αποκάλυψη δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδεχομένως δηλώνονται και συλλέγονται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την μεριά της Εταιρείας εκτός και αν άλλως ειδικότερα ορίζεται στο παρόν. Η Εταιρεία δύναται να αποκαλύψει τα ανωτέρω δεδομένα του Χρήστη στις περιπτώσεις που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία και ιδίως εφόσον κληθεί προς τούτο από Δημόσια Αρχή. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο παροχή σε τρίτους προς εμπορική εκμετάλλευση των στοιχείων των Χρηστών. Εξαίρεση στις ανωτέρω δεσμεύσεις της Εταιρείας απέναντι στο Χρήστη, υφίσταται και στην περίπτωση που ο Χρήστης συναινέσει σχετικά ρητά και εγγράφως.

  12. Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης. Στο πλαίσιο εγγραφής του Χρήστη, ο τελευταίος θέτει username και κωδικό που μόνο εκείνος δύναται να γνωρίζει και με τα στοιχεία αυτά έχει πρόσβαση στα καταχωρημένα στοιχεία του στην Ιστοσελίδα τα οποία δύναται να διορθώνει και επικαιροποιεί. Συνεπώς πρόσβαση στα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο Χρήστης, έχει μόνο ο τελευταίος και η Εταιρεία. Ο Χρήστης δύναται επίσης να ζητεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχει συλλέξει η Εταιρεία στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και τη διόρθωση αυτών.

  13. Δικαίωμα εναντίωσης και περιορισμού. Κάθε Χρήστης, έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπει ο νόμος.

  14. Δικαίωμα Διαγραφής. Σε περίπτωση που Χρήστης του οποίο τα στοιχεία έχουν αποθηκευτεί επιθυμεί τη διαγραφή τους, δύναται να το πράξει με σχετικό αίτημά του προς την Εταιρεία.

  15. Δικαίωμα Φορητότητας. Σε περίπτωση που τούτο είναι τεχνικά εφικτό και ευχερές, η Εταιρεία κατόπιν σχετικού αιτήματος του Χρήστη, δύναται να αποστείλει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

  16. Διαδικασία άσκηση δικαιωμάτων. Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματά του κατόπιν γραπτού αιτήματος που αποστέλλεται στην Εταιρεία με συστημένη επιστολή ή και μέσω e-mail στο info@kazahellas.gr, συνοδεία έγγραφου ταυτοπροσωπίας ήτοι φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή με σάρωση των εγγράφων αυτών και έναντι εκάστοτε καθοριζόμενου από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλης αρμόδιας Αρχής ποσού. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος από την Εταιρεία τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοπροσωπίας καταστρέφονται ή διαγράφονται, άλλως μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την παραλαβή του αιτήματος.

  17. Το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Σε περίπτωση τέτοιας μεταβολής η Εταιρεία δύναται να ενημερώσει τους Χρήστες με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως μέσω e-mail. Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες καλούνται να ελέγχουν τακτικά το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας.

  18. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα ή και γενικότερα από τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της επικοινωνίας, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο.


  Μετάβαση στο περιεχόμενο